Aktualności

Firmy skarżą się na niedobór wykwalfikowanej kadry

20130626_083542.jpg
Środa, 26 Czerwca 2013
35% firm ma problem z obsadzeniem stanowisk z uwagi na niedobór wykwalifikowanej kadry na międzynarodowym rynku pracy - wykazało najnowsze badanie ManpowerGroup "Niedobór talentów". W badaniu uczestniczyło 38 tysięcy pracodawców z 42 krajów.

Zjawisko to, zdaniem niektórych respondentów, wywiera znaczny wpływ na ogólną działalność ich firmy. 35% uważa, iż ma to średnie znaczenie, natomiast 19% badanych twierdzi, że wpływ problemu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest duży. Najbardziej odczuwalne skutki, wpływające na relacje firm z klientami, to duża rotacja pracowników, spadek produktywności i konkurencyjności oraz jakości świadczonych usług.

Rozpatrując tendencję w ujęciu geograficznym, największy niedobór odpowiednich pracowników dotyczy przedsiębiorstw z Japonii, Brazylii, Indii, Turcji i Hong Kongu. Najmniej pod tym względem cierpią natomiast pracodawcy w Hiszpanii, Irlandii, w RPA, Czechach oraz w Holandii.

Podczas gdy pracodawcy z Ameryki Północnej i Południowej borykają się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników technicznych (inżynierów), rynek pracy w krajach azjatyckich nie dysponuje wystarczającymi zasobami przedstawicieli handlowych. Natomiast na kontynencie europejskim, na Bliskim Wschodzie i w Afryce brakuje wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników fizycznych.

Przyczyny? Pracodawcy, którzy wzięli udział w badaniu, jako główne przyczyny deficytu odpowiednich zasobów kadrowych wymieniają brak doświadczenia kandydatów oraz brak tzw. kompetencji miękkich, jak m.in: zaangażowanie, motywacja, umiejętności interpersonalne a nawet wygląd i punktualność potencjalnych pracowników.

Więcej na ten temat w materiale źródłowym - przekierowanie tutaj.Źródło: J. Wiśniewska K-P COIE na podstawie raportu ManpowerGroup "Niedobór talentów".
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.