Dla eksporterów

Możliwość zamówienia specjalistycznej analizy rynkowej za pośrednictwem COIE

20120209_144445.jpg

Przedsiębiorco,

jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem indywidualnie przygotowanej analizy dotyczącej Twojego produktu, sektora działalności oraz otoczenia konkurencyjnego na jednym interesującym dla Ciebie rynku zagranicznym, zachęcamy do nawiązania kontaktu z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).


Po co analiza?

Tego rodzaju informacje z pewnością ułatwią Ci podejmowanie strategicznych decyzji w związku
z planowanym rozpoczęciem lub rozwojem działalności Twojego przedsiębiorstwa poza granicami Polski.

Jaki jest zakres analizy?

Analiza zostanie przygotowana według określonego przez Ciebie zakresu informacji popartego niezbędnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Przedstawiać będzie nie tylko aktualną sytuację i perspektywy rozwoju dla Twojego segmentu produktów, branży lecz również charakterystykę konkurencji na wskazanym przez Ciebie rynku w jednym z krajów, w którym funkcjonują lub obejmują swoim działaniem Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI). Są to kraje takie, jak: Algieria, Argentyna, Austria, Bangladesz, Białoruś, Belgia, Botswana, Brazylia, Brunei Darussalam, Bułgaria, Buthan, Chiny, Czechy, Chorwacja, Dania, Egipt, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Lesotho, Litwa, Malawi, Malediwy, Malezja, Maroko, Mozambik, Namibia, Nepal, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Republika Korei, Rumunia, Sri Lanka, Swaziland, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Turcja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wschodni Timor, Zambia, Zimbabwe.

Kto przygotowuje analizę?

Analiza jest przygotowywana przez wyspecjalizowaną instytucję zajmującą się w danym kraju wykonywaniem badań i analiz rynkowych, wybraną w trybie konkurencyjnym, na zlecenie WPHI. Analiza rynkowa przygotowywana jest w języku angielskim, jednakże niektóre WPHI posiadają możliwość przygotowania analizy w języku polskim.

Ile kosztuje analiza?

Analiza jest udostępniana przedsiębiorcom bezpłatnie. Z uwagi na ten fakt, przedsiębiorca posiadający analizę jest zobowiązany do wykorzystywania jej wyłącznie na potrzeby wskazane w "Indywidualnym wniosku", bez prawa do jej odsprzedawania w całości lub części. Analiza będzie ogólnodostępna bez prawa wyłączności dla zamawiających.

Analiza rynków zagranicznych jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” Podziałanie 6.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.

Kto może zamówić analizę?

Analizę dotyczącą jednego rynku zagranicznego może zamówić grupa co najmniej czterech niezależnych przedsiębiorstw z jednej branży (mogą reprezentować różne segmenty produktów), niepowiązanych ze sobą kapitałowo lub/i osobowo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych Dz. U. WE L 214 z 09.08.2008 r.), rozpoczynające i/lub rozwijające działalność eksportową swoich produktów na rynki zagraniczne.

Kujawsko-Pomorskie COIE oferuje Twojej firmie pomoc w znalezieniu jednego z 4 przedsiębiorstw wymaganych do złożenia wniosku o zakup analizy. W ciągu roku przedsiębiorca może zgłosić się do zakupu dwóch odrębnych analiz.

Jak zamówić analizę?

Żeby zamówić analizę, konieczne jest wypełnienie "Indywidualnych wniosków" przez 4 zainteresowane przedsiębiorstwa (formularz "Indywidualnego wniosku - Załącznik nr 1" znajduje się poniżej, w "Pliki do pobrania"). Wypełniony wniosek należy odesłać do COIE. Zlecenie opracowania analizy nastąpi po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku grupy przedsiębiorców przez Ministerstwo Gospodarki oraz WPHI.

Jakie analizy do tej pory opracowano?

Wykaz wykonanych do tej pory opracowań rynkowych poniżej, w "Pliki do pobrania".
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać jedno z opracowań z wykazu, prosimy o wypełnienie "Oświadczenia - Załącznik nr 3" (formularz dostępny poniżej, w "Pliki do pobrania").


Opracowała: J. Wiśniewska K-PCOIE w konsultacji z Ministerstwem Gospodarki

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.